ผู้บริหาร

นายวิชาญ ใจเถิง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สาระน่ารู้ ภาษาอังกฤษ
เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ
GRAMMAR
English Rules
Exercise
GRAMMAR test
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณอยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใดมากที่สุด
1. สภาพแวดล้อม
2. การเรียนการสอน
3. บุคลากรในโรงเรียน
3. ระเบียบวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2011
ปรับปรุง 05/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 376543
Page Views 465539
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 54 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
ลานเอนกประสงค์ รร.อนุบาลบ้านพระเนตร
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่1/2555
สอบปลายภาคเรียนที่1/2555
ชั้น ป.1-ม.3
ชุดนักเรียน รร.อนุบาลบ้านพระเนตร
08 ต.ค. 55 คณะครู รร.ชุมชนบ้านหนองจี ศึกษาดูงาน
คณะครู รร.ชุมชนบ้านหนองจี  อ.เมือง จ.ลำพูน  ศึกษาดูงาน จำนวน 10 คน
รร.อนุบาลบ้านพระเนตร รร.ชุมชนบ้านหนองจี
11 ต.ค. 55 ประชุมคณะครู รร.อนุบาลบ้านพระเนตร
วันที่ 11 ตุลาคม  2555 ประชุมคณะครู รร.อนุบาลบ้านพระเนตร  
ณ.ห้องประชุมภารภี
รร.อนุบาลบ้านพระเนตร
12 ต.ค. 55 ทัศนศึกษา ระดับ ป.1 -ป. 5
ทัศนศึกษา ระดับ ป.1 -ป. 5
12 ต.ค. 55 วันปิดภาคเรียนที่1/2555
วันปิดภาคเรียนที่1/2555
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร
01 พ.ย. 55 วันเปิดภาคเรียนที่2/2555
วันเปิดภาคเรียนที่2/2555
12 พ.ย. 55 จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน
จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน
รร.อนุบาลบ้านพระเนตร
09 ส.ค. 56 ถึง 12 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
02 มิ.ย. 57 วันสถาปนาโรงเรียน
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู
26 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
01 ก.ค. 57 สวนสนามลูกเสือ
11 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
18 ส.ค. 57 วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทร.053797635 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
webmaster  by  ศุภกร  อะสะนิธิ พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-1874209 หรือ Email : suphakorn_08@hotmail.com